Category Archives: Uncategorized

Utställning – Skapande svenska

Nu finns utställningen skapande svenska att ta del av vid expeditionen på skolan. 

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Femtalet

Tillverkning av egna pärlband och dessa använder vi i arbetet med femtalet.   Femman är en helhet och vi tränar på att börja räkna från fem och sedan uppåt till tex. tio. 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Spontant skrivande

Eleverna har många funderingar och tankar om vad som finns inne i ägget. Några elever har själva kommit på att de ville skriva en lista på vad ägget kan innehåller. Äggets ”kuvös” finns inne i klassrummet under skoltid och på eftermiddagarna på fritidstid står det ute i korridoren. Ofta samlas barnen runt skåpet och diskussionerna är många. 

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Tärningsmönster

När vi använder oss av tärninsmönstret arbetar vi med matematik. Vi har tillsammans resonerat kring tärningens olika sidor och mönster. Hur ser tärningen ut? Ser vi någon skillnad? Finns det något som är lika? Vad händer om vi tar bort en prick? Detta är några av frågorna som vi diskuterat och eleverna har fått beskriva hur de tänker när de ser tärningsmönstret 1-6. 

Därefter fortsatte vi arbetet med tärningen genom att varje elev ritade tärningsmönstret 1-6 och skrev siffrorna som tillhör träningsbilden. 

 

 

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Arbetsro

Well Done

Vi övar vår förmåga att skriva siffror.

 

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Experiment med snö

Wilmer förklarar:

PÅ RASTEN BLANDADE VI SNÖ OCH KARAMELFÄRJ OCH TOG IN DET I VÄRMEN.

NÄR DET SMÄLT SATE VI IN DET I FRYSEN OCH DÅ BLEV DET SVAT. 

 

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Bygg och konstruktion

I leken möter eleverna material som uppmuntrar till att bygga och konstruera. Genom leken skapar eleverna relationer och får möjlighet att använda sig av sin kreativitet samt sin förmåga att kommunicera och samarbeta. 

 

Leave a Comment

Filed under Uncategorized