Category Archives: Bild

Stilleben

Ta del av elevernas fina målningar!

 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa (Lgr11, Skolverket, 2011, sid 20).

 

Leave a Comment

Filed under Bild

Fönstret i fokus

 

Ett vackert fönster som strilar solens strålar.

Elevernas koncentration var på topp!

Leave a Comment

Filed under Bild

Ett kreativt skapande

Idag bejakade vi elevernas lust att skapa utifrån egna tankar och utan givna instruktioner och mallar.

Kreativiteten flödade!

Skapande from Kaptenerna on Vimeo.

Leave a Comment

Filed under Bild, Film

Modiga kan vara rädda

Det krävs mod att berätta om sina rädslor. Läs vad våra modiga barn är rädda för.

Leave a Comment

Filed under Bild, Svenska

Fredsduvor

I mångfald flyger F-klassernas Fredsduvor till glädje för skolans alla elever!

Leave a Comment

Filed under Bild

Färg på Hackebackeskogen

Här färgsätts hela Hackebackeskogen!

Leave a Comment

Filed under Bild

Återberätta med lera

Med stor energi och glädje skapade våra elever hela Hackebackeskogen i lera. Till sin hjälp hade de sina fina bilder som de ritat.

I en estetisk lärprocess används alla sinnen! Man gör om kunskapen till sin egen genom att aktivt bearbeta den. Ett lärande som är lustfyllt och djupgående.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lgr11, Skolverket, 2011, sid 11).

Leave a Comment

Filed under Bild