Category Archives: Samhällskunskap

Demokrati

Elevinflytande och demokrati är viktiga delar i dagens skola.

För att synliggöra detta har vi börjat med klassråd.

På klassrådet lyfter vi ett problem som eleverna får diskutera och komma på lösningar till.

 

Dagens diskussion är hur vi ska bli bättre på att gå in direkt när klockan ringer efter rast.

Då eleverna:

  • diskuterar i grupper så övar de sin kommunikativa förmåga.
  • samtalar kring varför det är ett problem att gå in när klockan ringer efter rast övar de sin analysförmåga.
  • kommer på lösningar på problemet så övar de sin metakognitiva förmåga.

Att kunna redovisa det gruppen kommit fram till är en viktig färdighet.

Det här kom grupperna fram till!

Gemensamt tagna beslut är lättare att hålla.

Det här beslutade vi i demokratisk anda.

 

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande de­mokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar”(Lgr11, Skolverket, 2011, sid 20).

Leave a Comment

Filed under Samhällskunskap, Svenska

Elevdemokrati

Vi  i klassen har nu gemensamt beslutat, i god demokratisk anda och genom omröstning, vilken signal vi i klassen ska lyssna till då vi går in från rasten. De flesta i klassen röstade på hornet, så i fortsättningen så blir det vår signal.

Skolans mål är att varje elev

  • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

    (Lgr 11, Skolverket 2011,sid17)

Leave a Comment

Filed under Allmänt, Passagerarnas tankar, Samhällskunskap

Minimello

Äntligen Minimello!

Kreativiteten flödar och alla ser fram mot finalen men ännu återstår mycket arbete. Algot har precis meddelat att han vill ställa upp som Owe Thörnqvist eftersom Owe har så mycket hår i ansiktet.

Att arbeta tematiskt utvecklar eleverna förmågor och när elevernas intresse styr valet av ämne flödar lusten och energin. Elevinflytande på elevernas nivå.

”Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveck­la sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” (Lgr11, Skolverket, 2011, sid 8).

Leave a Comment

Filed under Bild, Samhällskunskap, Svenska, Uncategorized

Ha många bollar i luften

Vem vill inte lära sig att jonglera. Snart är första hindret avklarat, snart har vi bollarna klara. Resten ordnar sig nog så småningom…….

 

 

Leave a Comment

Filed under Samhällskunskap

Trafikskola på Skutan F-3

När man samarbetar så måste man kunna lita på varandra. I den här leken gäller det att styra sin kompis rätt så det inte sker en krock.

Leave a Comment

Filed under Samhällskunskap

Allt börjar med vänskap….

En dag som idag, efter det tragiska illldåd på en skola i Trollhättan, kan vi ju bara konstatera att värdegrundsfågor aldrig får komma i skymundan.

Här kommer vårt bidrag till detta arbete. Eleverna har tänkt på snälla sagofigurer och kommit på ord som symboliserar en positiv anda.

 

1 Comment

Filed under Allmänt, Omvärlden, Passagerarna skriver, Samhällskunskap, Svenska

Tjolahopp på Tjolöholm

”På Tjolöholm finns alla moderniteter som man kan tänka sig. Vi har dammsugare, dusch och tro det eller ej, elektriska lampor. Tänk att man nu år 1905 kan ha sådana moderniteter!! Det känns som att man är framflyttad till framtiden.”

Hälsningar från

Ottilia

Kammarjungfru på Tjolöholm

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

3 Comments

Filed under Allmänt, Omvärlden, Samhällskunskap