Category Archives: Allmänt

Nej, se det snöar…..

Nej, se det snöar, nej, se det snöar,
det var väl roligt, hurra!
Nu blir det vinter, nu blir det vinter
Som vi har önskat, hurra!

2 Comments

Filed under Allmänt

Black Box

Tryggheten ökar när eleverna kan sina klasskamraters namn.

Därför avslutade vi dagen med en namnlek och en känslolek i vår fina Black Box. 👍🏻

1 Comment

Filed under Allmänt

En dag på jobbet

Så här kan det vara en regnig dag.

3 Comments

Filed under Allmänt

Elevdemokrati

Vi  i klassen har nu gemensamt beslutat, i god demokratisk anda och genom omröstning, vilken signal vi i klassen ska lyssna till då vi går in från rasten. De flesta i klassen röstade på hornet, så i fortsättningen så blir det vår signal.

Skolans mål är att varje elev

  • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

    (Lgr 11, Skolverket 2011,sid17)

Leave a Comment

Filed under Allmänt, Passagerarnas tankar, Samhällskunskap

Vi räddar världen

Idag har vi hjälpt Barr och Pinne att rädda naturen!

Vi har städat i Påskbergsskogen och sorterat skräpet för att ta till vara det som går att återvinna.

En rolig och lärorik förmiddag i vårsolen.

 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”(Lgr 11, Skoverket 2011, sid 9).

1 Comment

Filed under Allmänt, Natur, Omvärlden

Våra önskelistor

Algot ville att vi skulle skriva våra önskelistor till Tomten så det gjorde vi. Men vi önskade oss inte löss, löv eller lianer som Algot gjorde. Hoppas att tomten läser på vår blogg så vi kan få någon av våra önskningar.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Leave a Comment

Filed under Algot, Allmänt, Passagerarna skriver, Svenska, Uncategorized

MIN ÖNSKLELISTA TIL TÅMTÄN

N U HR JA SKRIVT MIN ÖNSKELISTA TIL TÅMTÄN:
VA ÖNSKAR DU DÄJ?
HLSNENGAR FRÅN
ALGOT

 

img_1200

 

Leave a Comment

Filed under Algot, Allmänt, Svenska