Category Archives: Värdegrundsarbete

Utvärdering av förskoleklassåret

Nu är det några dagar kvar på detta läsår i förskoleklassen. Idag har vi haft en utvärdering tillsammans i klassen. Eleverna fick två frågor som de diskuterade i sina smågrupper.

Vilken lek har varit roligast att leka?

Vad har varit roligast med skolarbetet?

I smågrupperna skrev sekreteraren ner det som de tillsammans ville berätta för klassen. 

 

Alla grupper fick berätta vad de tycker varit roligast. Att gå till black boxen och leka lekar har varit en stor favorit. Arbetet med 7-affären är också något som elevern uppskattat under sin tid i förskoleklassen. 

 

Leave a Comment

Filed under Allmänt, Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbete i advent

Nu inleder vi advent med fokus på värdegrunden.

Läsförståelse kan vara så mycket mer än att läsa i en bok.  Våra barn ingår i ett multimodalt samhälle där kommunikation i allt högre grad sker via bild, text, ljud och musik och då är det viktigt att möta barnen i deras verklighet.

Genom att koppla lärandet till adventskalendern Pelle Svanslös kommer vi tillsammans med eleverna tolka avsnitten och diskutera dem utifrån ett värdegrundsperspektiv.

 

 

Leave a Comment

Filed under Svenska, Värdegrundsarbete