Demokrati

Elevinflytande och demokrati är viktiga delar i dagens skola.

För att synliggöra detta har vi börjat med klassråd.

På klassrådet lyfter vi ett problem som eleverna får diskutera och komma på lösningar till.

 

Dagens diskussion är hur vi ska bli bättre på att gå in direkt när klockan ringer efter rast.

Då eleverna:

  • diskuterar i grupper så övar de sin kommunikativa förmåga.
  • samtalar kring varför det är ett problem att gå in när klockan ringer efter rast övar de sin analysförmåga.
  • kommer på lösningar på problemet så övar de sin metakognitiva förmåga.

Att kunna redovisa det gruppen kommit fram till är en viktig färdighet.

Det här kom grupperna fram till!

Gemensamt tagna beslut är lättare att hålla.

Det här beslutade vi i demokratisk anda.

 

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande de­mokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar”(Lgr11, Skolverket, 2011, sid 20).

Leave a Comment

Filed under Samhällskunskap, Svenska

Kommentera