Skapande i ateljén

Eleverna har arbetat tillsammans i smågrupper. De fick som uppgift att välja ett tema som de sedan målade på den stora gemensamma målningen. Alla elever fick säga ett förslag på vilket tema vi skulle måla och genom att rösta kom vi fram till ett beslut tillsammans. Vi arbetar med att eleverna skall känna sig delaktiga och denna uppgift är ett sätt att arbeta med elevdemokrati. 


Leave a Comment

Filed under Bild

Kommentera