Bokstavsdiagram

Bokstäverna i elevernas namn har bildat ett bokstavsdiagram. Innan eleverna placerade sina egna bokstäver på tavlan fick de gissa vilken bokstav som de trodde skulle bilda den högsta stapeln. Vi har räknat bokstäverna tillsammans  och använt oss av orden färst och flest. Bokstaven A var flest och färst var Q, X, Å, Ä och Ö. Genom bokstavslekar får eleven hjälp med att förstå hur ord är uppbyggda och vi tränar på alfabetets alla bokstäver och hur de låter. 

”Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk” Lgr 11

 

Leave a Comment

Filed under Äggtema

Kommentera