Nytänkande barn tänker nytt!

Hör våra passagerares tankar om nytänkande.

Hur ska vi kunna förklara detta ord för anden?

Nytänkande 1 from Maria Antonsson on Vimeo.

Nytänkande 2 from Maria Antonsson on Vimeo.

Nytänkande 3 from Maria Antonsson on Vimeo.

Nytänkande 4 from Maria Antonsson on Vimeo.

Här övar eleverna sin:

  • kommunikativa förmåga när de formulerar sig och berättar om vad ordet nytänkande betyder.
  • begreppsliga förmåga när de förklarar ordet nytänkande och kan sätta in det i ett sammanhang.

Leave a Comment

Filed under Passagerarnas tankar, Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan

Kommentera