Träna höger-vänster med Twister

image

 

Att öva på den begreppsliga förmågan  är för de yngre eleverna starkt förknippat med motoriska aktiviteter. Med hjälp av Twister kan begreppen höger och vänster befästas.

Eleverna tränar även sin kommunikativa förmåga genom att samtala och resonera med varandra.

Leave a Comment

Filed under Matematik, Pedagogtips

Kommentera