Matematik i skogen

Eleverna fick till uppgift att först enskilt och sedan tillsammans med en kamrat lägga pinnar efter regeln från längst till kortast. 

I den här uppgiften övar eleverna sin:

  • Kommunikativa förmåga när de resonerar om pinnarnas längd.
  • Begreppsliga förmåga när de förstår vad ord och begrepp betyder och hur ord och begrepp hänger ihop.

Leave a Comment

Filed under Matematik, Uncategorized

Kommentera