Bygga med kapla

Att bygga och konstruera är en viktig del av de yngre elevernas matematikförståelse.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. ” (Lgr11, Skolverket, 2011)

1 Comment

Filed under Matematik

One Response to Bygga med kapla

  1. Lena Möller

    Vilka fantastiska konstruktörer ni är! Hälsningar Mios mormor

Kommentera