Fler, färre, färst

En underbar dag med matematik ute i skogen!

  • Vilken grupp samlar flest pinnar på två minuter?
  • Vilken grupp får färst?
  • Hur många meter blir gruppens pinnar sammanlagt?

 

I den här matematikuppgiften tränar eleverna sin:

  • kommunikativa förmåga då de samtalar och resonerar med varandra.
  • metakognitiva förmåga när de tillsammans löser problem, reflekterar och avgör vad som är rimligt.
  • analysförmåga när de jämför de olika pinnhögarna.
  • begreppsliga förmåga när de använder sig av matematiska begrepp som fler, färre och färst.

Leave a Comment

Filed under Matematik, Natur

Kommentera