Syfte

Kommunikation

Vårt främsta syfte med bloggen är kommunikativt och att vi vill göra elevernas arbete i förskoleklassen publikt och transparent.

Via bloggen hoppas vi få igång en dialog mellan elever, föräldrar och andra läsare som tar del av det som publiceras.

Att ha mottagare av det som görs och skrivs gör att eleverna kommer att känna att det är viktigt och på riktigt.

Med hjälp av bloggen ges föräldrar förutsättningar att samtala om vad eleven gjort i skolan och i dialogen ökar elevens förståelse på ett djupare plan.

Med bloggen som verktyg vill vi öka elevernas tilltro till sin språkliga förmåga och väcka deras lust att utveckla sitt läsande och skrivande.

Genom att skapa länkar mellan oss och kollegor på andra skolor hoppas vi på ett berikande kunskapsutbyte.

 

Kopplat till läroplan

Enligt övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskola

  • ”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”( Lgr 11, Skolverket, sid 14).
  • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­ veckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom under­ visningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” (Lgr 11, Skolverket, sid 222).

 

Leken som motor

Vi vill på ett lustfyllt sätt med leken som motor locka eleverna att kommunicera på bloggen. Genom att skapa två fiktiva figurer,Trossen och Skeppsråttan, skapas magi i sagans form. Trossen och Skeppsråttan bor på bloggen och finns med som en röd tråd hela tiden. Katten och råttan talar till eleverna och ”spinner” vidare på det verkliga livet i klassen. Katten och råttan finns även med på riktigt i form av gosedjur. De dyker upp vid olika tillfällen och på platser där man minst anar det.

I samband med andra teman kommer även andra figurer in och är med på bloggen t.ex. Piratprinsessan Anne Bonney, Piratkaptenen och Nasti som bor på Vintergatan i rymden. Personer med olika personligheter som sätter elevernas fantasi i rörelse.

Under fliken ”Ska vi leka?- Ett skepp kommer lastat!”  uppmuntras elever, föräldrar, lärare och andra att  vara med i våra språkliga lekar.  Här kan alla hjälpa till att lasta skeppet, som ibland innehåller rim, saker på T eller kanske gåtor.

 

Kopplat till läroplan

  • ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper” (Lgr 11, Skolverket, sid 9). 

Kommentera