Mod F-B


Mod F-B är en förskoleklass på Trönninge Skola i Varberg.

Elevgruppen består av 16 flickor och 17 pojkar.

Trönninge Skola är en F-9 skola med 500 elever.

Kommentera