Tag Archives: begreppslig förmåga

Sortering är matematik

Vi sorterar och klassificerar saker efter olika egenskaper. Att få sitta i en liten grupp och kommunicera kring uppgiften stärker elevernas språk och deras logiska tänkande.

I den här uppgiften lyfter vi begreppen sortering, klassificering och regler.

Sortering from Kaptenerna on Vimeo.

Det är av stor vikt att eleverna får förklara hur de tänkt för då befästs det tänkta. Det är också lärorikt att höra kamraternas förklaringar. De kanske har tänkt på ett annat sätt.

Albin förklarar regeln. from Kaptenerna on Vimeo.

 

De här olika reglerna kom eleverna fram till i grupperna.

I den här matematikuppgiften tränar eleverna sin:

 • kommunikativa förmåga då de samtalar och resonerar med varandra.
 • metakognitiva förmåga när de tillsammans löser problem och reflekterar.
 • analysförmåga när de kan förklara varför de valda sakerna hör ihop.
 • begreppslig förmåga då de använder ord och begrepp i nya sammanhang.

Leave a Comment

Leave a Comment

Filed under Matematik, Svenska

Matematik i skogen

Eleverna fick till uppgift att först enskilt och sedan tillsammans med en kamrat lägga pinnar efter regeln från längst till kortast. 

I den här uppgiften övar eleverna sin:

 • Kommunikativa förmåga när de resonerar om pinnarnas längd.
 • Begreppsliga förmåga när de förstår vad ord och begrepp betyder och hur ord och begrepp hänger ihop.

Leave a Comment

Filed under Matematik, Uncategorized

Träna höger-vänster med Twister

image

 

Att öva på den begreppsliga förmågan  är för de yngre eleverna starkt förknippat med motoriska aktiviteter. Med hjälp av Twister kan begreppen höger och vänster befästas.

Eleverna tränar även sin kommunikativa förmåga genom att samtala och resonera med varandra.

Leave a Comment

Filed under Matematik, Pedagogtips

Höstmatematik

Tillsammans med en kamrat fick eleverna öva antalsbegreppen 1-6 när de gjorde matematikuppgifter i naturen.

Höstmatematik-Stor from Kaptenerna on Vimeo.

I den här uppgiften övar eleverna:

 • Kommunikativ förmåga genom att redovisa, samtala och resonera med varandra.
 • Analysförmåga genom att komma på lösningar.
 • Begreppsliga förmåga när de förstår vad ord och begrepp betyder och hur ord och begrepp hänger ihop.

9 Comments

Filed under Matematik, Natur

Nytänkande barn tänker nytt!

Hör våra passagerares tankar om nytänkande.

Hur ska vi kunna förklara detta ord för anden?

Nytänkande 1 from Maria Antonsson on Vimeo.

Nytänkande 2 from Maria Antonsson on Vimeo.

Nytänkande 3 from Maria Antonsson on Vimeo.

Nytänkande 4 from Maria Antonsson on Vimeo.

Här övar eleverna sin:

 • kommunikativa förmåga när de formulerar sig och berättar om vad ordet nytänkande betyder.
 • begreppsliga förmåga när de förklarar ordet nytänkande och kan sätta in det i ett sammanhang.

Leave a Comment

Filed under Passagerarnas tankar, Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan

Anden hörde oss!

Ännu en nyckel låg idag i vår flaska. Hörde anden att vi saknat honom eller läste han våra meddelande?

Ännu ett brev……..men vad ska hända den 30 april och vilken av alla tallar är den högsta?

SCAN20130426121747

 

2 Comments

Filed under Vision 2025 / Anden i flaskan

Då var jag modig!

Våra kaptener säger att vi är modiga många gånger varje dag.

Mod kan vara så mycket!

Här får du läsa om några av alla de gånger som vi varit modiga.

 

 

”Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 222).

1 Comment

Filed under Bild, Passagerarna skriver, Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan