Tag Archives: begreppslig förmåga

Då var jag modig!

Våra kaptener säger att vi är modiga många gånger varje dag.

Mod kan vara så mycket!

Här får du läsa om några av alla de gånger som vi varit modiga.

 

 

”Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 222).

1 Comment

Filed under Bild, Passagerarna skriver, Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan

Råttmod

Med skator ombord blir råttan ingen fri passagerare.

Råttmod from Maria Antonsson on Vimeo.

1 Comment

Filed under Film, Fripassagerarna, Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan

Modiga barn talar om mod.

Vi måste hjälpa anden att ”fatta” mod!

Vad är mod 1 from Maria Antonsson on Vimeo.

Vad är mod 2 from Maria Antonsson on Vimeo.

Vad är mod 3 from Maria Antonsson on Vimeo.

Leave a Comment

Filed under Film, Passagerarnas tankar, Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan