Tag Archives: Clowner utan gränser

Skapa Clowner!

Vi fortsätter med cirkustemat i klassen. Vi blev så inspirerade när vi fick titta på ” clowner utan gränser” så nu fick barnen  skapa sina egna clowner.

 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lgr11, Skolverket, 2011, sid 11).

 

 

 

13 Comments

Filed under Bild

Clowner utanför gränsen!

Rena rama cirkusen!

Clowner utanför gränsen from Kaptenerna on Vimeo.

Clowner utan gränser

Över hela världen skrattar vi åt samma saker.

Där skrattet finns behövs inga ord!

 

Clowner utan gränser from Kaptenerna on Vimeo.

1 Comment

Filed under Fripassagerarna

Cirkusskola

Idag har barnen haft cirkusskola och tränat på olika konster.

De var så duktiga allihop. Vilka cirkusartister!

Cirkusskola from Kaptenerna on Vimeo.

Clowner utan Gränser är på plats hos oss på Påskbergsskolan i Varberg.

Barn behöver tidigt få kunskap om sina rättigheter, inte minst för att förstå att dessa
rättigheter gäller alla barn; skolkamrater, flickan i sätet mittemot på tunnelbanan, hen som kanske flytt från ett krig och lever med sina föräldrar i ett främmande land, de barn som flytt hit utan sina föräldrar, alla de barn vi ser på teve som lever i länder där krig eller fattigdom är vardag.

Clowner utan Gränser väljer att använda skrattet som ett universellt verktyg för att tala om dessa rättigheter. Genom skratt lockas känslor fram och nya tankar får plats. Genom att känna oss som en del av någonting mycket, mycket större får vi utrymme och mod att diskutera frågor som annars kan kännas svåra och främmande. Kan vi skratta åt samma saker kanske det finns annat som förenar. Artisterna som kommer och besöker er skola har varit på många olika platser i världen och fått barn i utsatta situationer att skratta. De kommer att spela en föreställning likt den de gör i fält, visa en film från dessa föreställningar och berätta lite om sina erfarenheter

.logo-2.png

8 Comments

Filed under Idrott