Tag Archives: dialog

Viska vad du heter

Vad heter du lilla spöke?

Vi lyssnade alla  noga om vi kunde höra något svar på vår fråga. Vi tyckte oss höra några olika namn som vi skrev ner men vi hörde också hjärtslag, lite stilla gråt och ett rap. Det verkade också som om babyn vill ha en leksak.

Leave a Comment

Filed under Äggtema, Svenska

Matematik i skogen

Eleverna fick till uppgift att plocka fyra pinnar var och lägga dem i längdordning tillsammans med några kamrater. Därefter fick de uppskatta hur långt de trodde att pinnarna skulle räcka om vi la alla pinnarna efter varandra på en lång rad.

Matematik i skogen from Kaptenerna on Vimeo.

I den här uppgiften utvecklar eleverna sin:

  • kommunikativa förmåga genom att samtala och resonera med varandra. De övar sig på att argumentera och förklara så att andra förstår.
  • metakognitiva förmåga när de funderar på vad som är rimligt när de samtalar om hur långt pinnarna kommer räcka.
  • analysförmåga när de kommer på lösningar
  • metakognitiva förmåga när de tolkar och reflekterar
  • begreppsliga förmåga då de använder sig av nya begrepp

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang ”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 62).

1 Comment

Filed under Matematik, Natur

Vi är smarta och duktiga!

Vad bra det blir när man hjälps åt. Vi är 23 st i klassen och alla är vi smarta.

23 x smart = Supersmart


Vi är smarta och duktiga! from Kaptenerna on Vimeo.

Vi är smarta och duktiga! from Kaptenerna on Vimeo.

 

Vi hittar en skattkarta from Kaptenerna on Vimeo.

I det här uppdraget utvecklar eleverna:

  • sin metakognitiva förmåga genom att lösa problem anpassat till ett visst syfte.
  • sin kommunikativa förmåga genom att samtala, resonera och diskutera med varandra.
  • sin analysförmåga genom att komma på lösningar.

1 Comment

Filed under Pirater, Presentationsbank, Svenska

Poängpromenad med faddrarna

3 Comments

Filed under Allmänt, Natur, Omvärlden

Land i sikte!

Det ska vi fira med glass i stora lass!

Land i sikte! Det ska vi fira! from Maria Antonsson on Vimeo.

Enligt övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskola

”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”( Lgr 11, Skolverket 2011, sid 14).

3 Comments

Filed under Allmänt, Vision 2025 / Anden i flaskan

Råttmod

Med skator ombord blir råttan ingen fri passagerare.

Råttmod from Maria Antonsson on Vimeo.

1 Comment

Filed under Film, Fripassagerarna, Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan

Modiga barn talar om mod.

Vi måste hjälpa anden att ”fatta” mod!

Vad är mod 1 from Maria Antonsson on Vimeo.

Vad är mod 2 from Maria Antonsson on Vimeo.

Vad är mod 3 from Maria Antonsson on Vimeo.

Leave a Comment

Filed under Film, Passagerarnas tankar, Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan