Tag Archives: f-klass

Återberätta med lera

Med stor energi och glädje skapade våra elever hela Hackebackeskogen i lera. Till sin hjälp hade de sina fina bilder som de ritat.

I en estetisk lärprocess används alla sinnen! Man gör om kunskapen till sin egen genom att aktivt bearbeta den. Ett lärande som är lustfyllt och djupgående.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lgr11, Skolverket, 2011, sid 11).

Leave a Comment

Filed under Bild

Matematik i skogen: Lika lång

Häromdagen gick vi iland och hade mattelektion i skogen. Barnen fick i uppgift att först leta upp en pinne som är lika lång som deras arm, därefter skulle de leta upp en pinne som är lika lång som deras hand. Såhär skriver barnen om hur de tänkte kring uppgifterna:

FELICIA OCH FILIPPA: JAG HITTADE MIN PINÄ SOM LIKA SOM MIN HAD.

NELLIE H: JAG HITTADE NÄ PINÄ I SKOGÄN. DEN VAR LIGA LANG SAM MIN ARM.

JAG HITTADE NÄ PINE PÖ MERKN.

MARCUS: JAG HITTADE N PINNE I ÄTT TRÄD.

SAMUEL: JAG SKA LETA OCH LETA LELTA LELTA ALDRIG JE ÖPP.

Leave a Comment

Filed under Matematik, Passagerarna skriver, Uncategorized