Tag Archives: färre

Fler, färre, färst

En underbar dag med matematik ute i skogen!

 • Vilken grupp samlar flest pinnar på två minuter?
 • Vilken grupp får färst?
 • Hur många meter blir gruppens pinnar sammanlagt?

 

I den här matematikuppgiften tränar eleverna sin:

 • kommunikativa förmåga då de samtalar och resonerar med varandra.
 • metakognitiva förmåga när de tillsammans löser problem, reflekterar och avgör vad som är rimligt.
 • analysförmåga när de jämför de olika pinnhögarna.
 • begreppsliga förmåga när de använder sig av matematiska begrepp som fler, färre och färst.

Leave a Comment

Filed under Matematik, Natur

Matematik

Kunskap kan vara att dubblera ett recept.

Det är viktigt att tydliggöra för eleverna när vi har matematik och vad det är vi övar på.

Under det första momentet övar vi främst på begreppet dubbelt.

 

 

Eleverna räknar chokladbollarna flera gånger för att komma fram till hur många det sannolikt är på brickorna.

 

 

Genom att förflytta chokladbollar från den bricka där det finns flest till den där det är färst kan vi få lika många på de båda brickorna  (talraden synliggörs).

Är det en mer på en bricka så  har eleverna beslutat att ge den till Kine.

 

 

Att i mindre grupper få reflektera över hur de ska dela upp chokladbollarna ger en kognitiv utmaning.

 

”Matematik” är gott!

 

 

Förmågorna som övas under denna matematiklektion är:

 • kommunikativ förmåga
 • analysförmåga
 • metakognitiv förmåga
 • begreppslig förmåga

6 Comments

Filed under Matematik, Presentation, Presentationsbank