Tag Archives: flest

Vem har fler?

Idag har vi spelat kort med eleverna . Spelet går ut på att jämföra mängder och öka förmågan att se var det finns fler och färre utan att behöva räkna.

Ta bort alla klädda kort ur leken. Ess räknas som ett.

Alla deltagare ska ha lika många kort. En spelare i taget vänder upp ett kort och den som har högsta kortet får samtliga upplagda kort. När kortleken är slut vinner den som har flest antal kort.

Det här en bra och rolig övning som vi vill att eleverna lär sina föräldrar.

Leave a Comment

Filed under Matematik

Matematik

Kunskap kan vara att dubblera ett recept.

Det är viktigt att tydliggöra för eleverna när vi har matematik och vad det är vi övar på.

Under det första momentet övar vi främst på begreppet dubbelt.

 

 

Eleverna räknar chokladbollarna flera gånger för att komma fram till hur många det sannolikt är på brickorna.

 

 

Genom att förflytta chokladbollar från den bricka där det finns flest till den där det är färst kan vi få lika många på de båda brickorna  (talraden synliggörs).

Är det en mer på en bricka så  har eleverna beslutat att ge den till Kine.

 

 

Att i mindre grupper få reflektera över hur de ska dela upp chokladbollarna ger en kognitiv utmaning.

 

”Matematik” är gott!

 

 

Förmågorna som övas under denna matematiklektion är:

  • kommunikativ förmåga
  • analysförmåga
  • metakognitiv förmåga
  • begreppslig förmåga

6 Comments

Filed under Matematik, Presentation, Presentationsbank