Tag Archives: förskoleklass Mod FB

Alla hjärtans dag

   Propose   

 

Propose

Skapande med våra faddrar i 5:an!

 

 

Leave a Comment

Filed under Bild

Idrott

Våra härliga och livfulla barn!

 

 

Leave a Comment

Filed under Film, Idrott

Talet 5

Talet 5 är centralt i matematiken och i den här uppgiften övar eleverna på olika representationer för talet 5.

Leave a Comment

Filed under Matematik

Veckans bokstav

Så här arbetar vi med veckans bokstav.

Eleverna har som läxa att tillsammans med sina föräldrar leta upp saker hemma som börjar på veckans bokstav och ta med sig något som de hittat.

Först får en av eleverna sortera sakerna i olika kategorier.

 

 

Vi ljudar tillsammans  i storgrupp när vi skriver upp alla sakerna.

Vi väver in antalsuppfattningen när vi räknar de saker som det finns ett flertal av i kategorierna.

 

 

Genomgång på hur bokstaven ska skrivas. Därefter får eleverna välja att skriva ner någon av de medtagna sakerna på en lapp som därefter sätts upp i utställningsfönstret.

 

 

Eleverna arbetar enskilt med veckans ljud och bokstavssymbol.

 

 

Sedan är det dags att tillsammans med en kamrat bli orddetektiver. I den här uppgiften gäller det att hitta ord som börjar på veckan bokstav eller som har bokstaven i ordet.

 

 

Dagen avslutas med Livet i bokstavslandet.

 

 

Leave a Comment

Filed under Svenska

Feedback för lärandet

MED HJÄLP AV ELEVRESPONS UTVECKLAR ELEVERNA SIN FÖRMÅGA ATT RITA EN MÄNNISKA.

Vi modellerar för att eleverna ska förstå uppgiften.

Vi lärare har ritat var sitt hus och med hjälp av varandras respons och genom att titta på varandras bilder utvecklas vår förmåga att rita hus.

  1. Eleverna får till uppgift att rita en människa.
  2. Eleverna delas in grupper på tre eller fyra. De får titta på varandras teckningar och diskutera vad skillnaderna är och och fundera på vad de kan förändra i sitt eget ritande.
  3. Eleverna får återigen till uppgift att rita en människa.

Att lära av varandra är att utvecklas.Vi lär i ett samspel!

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

”Om vi ska utnyttja feebackens kraft så måste vi se till att den orsakar kognitiva och inte känslomässiga reaktioner – med andra ord, feedback ska leda till tänkande” (Dylan William, Att följa lärandet – formativ bedömning i lärandet, 2014, sid 145).

Leave a Comment

Filed under Bild, Svenska

Skapande i ateljén

Eleverna har arbetat tillsammans i smågrupper. De fick som uppgift att välja ett tema som de sedan målade på den stora gemensamma målningen. Alla elever fick säga ett förslag på vilket tema vi skulle måla och genom att rösta kom vi fram till ett beslut tillsammans. Vi arbetar med att eleverna skall känna sig delaktiga och denna uppgift är ett sätt att arbeta med elevdemokrati. 


Leave a Comment

Filed under Bild

Demokrati

Elevinflytande och demokrati är viktiga delar i dagens skola.

För att synliggöra detta har vi börjat med klassråd.

På klassrådet lyfter vi ett problem som eleverna får diskutera och komma på lösningar till.

 

Dagens diskussion är hur vi ska bli bättre på att gå in direkt när klockan ringer efter rast.

Då eleverna:

  • diskuterar i grupper så övar de sin kommunikativa förmåga.
  • samtalar kring varför det är ett problem att gå in när klockan ringer efter rast övar de sin analysförmåga.
  • kommer på lösningar på problemet så övar de sin metakognitiva förmåga.

Att kunna redovisa det gruppen kommit fram till är en viktig färdighet.

Det här kom grupperna fram till!

Gemensamt tagna beslut är lättare att hålla.

Det här beslutade vi i demokratisk anda.

 

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande de­mokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar”(Lgr11, Skolverket, 2011, sid 20).

Leave a Comment

Filed under Samhällskunskap, Svenska