Tag Archives: ingångsbiljett och utgångsbiljett

Ingångsbiljett och utgångsbiljett

När vi har veckans bokstav tränar vi bl.a. på att skriva bokstaven på rätt sätt och åt rätt håll.

Det är viktigt att ta reda på om eleverna lär sig och att synliggöra lärandet för dem.

Så här gjorde vi!

  • Ingångsbiljett: Eleverna fick skriva Jj på en post-it-lappar.
  • Därefter hade vi genomgång och övade skrivandet på arbetsblad.
  • Utgångsbiljett: Eleverna fick skriva Jj ännu en gång på post-it-lappar.
  • På nästa lektion jämförde vi det skrivna och lät eleverna samtala om vad de såg och kopplade det till lärandet. 

 

 

Leave a Comment

Filed under Svenska