Tag Archives: Lgr 11

Teaterbesök

Vi har varit på teater och sett Pelle Svanslös!

DT VR ROLIT NR DM KSTA BLAR SA KARLA.

DT VAD FINA JUKATÄR SA OLIVIA G.

DT VAR MANA KATR SA FILIPPA.

DOM SPELADE SEAN SA KEN.

DANSKATES REP VAR FINT SA ARVID.

DET FENC DISKOKATTER SA RUT.

EN AV KATÄRNA VAR DOMA SA ERSIN.

JULKATTERNA VAR FINA SA OLIVIA S.

DÅM SPELADÄ SEAN BANAN SA WILLIAM.

DAM SÖNG SANKTA LÖSIA SA DESSIE.

DM ÅKDÄ I FÄLÄSÄ SA OLLE.

DET VAR MONGA KATTER SA TOKA.

DOM SPELADE SEAN BANAN SA JOSEF.

DET VAR MÅNGA KATTER SA CASPER.

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr 11, Skolverket 2011, sid 9). 

1 Comment

Filed under Passagerarna skriver, Svenska, Uncategorized

Dansuppvisning från Sydafrika.

Idag fick vi ta del av en dansuppvisning från Sydafrika.

JAG ÄLSQADE MUSIQÄN OQ DET VAR QUL. JAG VIL QÖNA SPELA TRÖMA SA WILLIAM.

JAG FIK GÅ ÖP PÅ SEN SA CASPER.

”Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras”.(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 222.)

2 Comments

Filed under Musik, Omvärlden, Passagerarna skriver

Jag går och fiskar….

Du och din familj ska ut och fiska. Hur många fiskar får ni?

En ”öppen” matematikuppgift. När alla svar är rätt stärks elevens tilltro till sin matematiska förmåga.

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”(Lgr 11, Skolverket, 2011, sid 62)

4 Comments

Filed under Bild, Matematik, Svenska

Andens uppdrag

VI LETADE EFTR N TAL SA MARCUS

VI HITTA DE EN SEK UNDER TALEN SA VALTER

KAKORNA VAR GODA SA ELLIOTT

JAG SMETADE MÄ SMETEN SA OLLE

DEN SMAKA VELDIT MYKE PANKAKS DEG SA NELLIE.H.

DET SMAKADE GÅT SA NELLIE S.

JAG VR  JUK OK VAR HÄMA SA OLIVER.

 

 

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 10).

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 9).

 

1 Comment

Filed under Natur, Passagerarna skriver, Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan

Då var jag modig!

Våra kaptener säger att vi är modiga många gånger varje dag.

Mod kan vara så mycket!

Här får du läsa om några av alla de gånger som vi varit modiga.

 

 

”Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 222).

1 Comment

Filed under Bild, Passagerarna skriver, Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan

Hundutställning

Titta vilka fina hundar vi har byggt. Vi är så stolta må ni tro.

Vi passade också på att ställa ut den fina ormen och det långa fartyget.

Före utställningen hade vi hundparad bort till Segelbåten och expeditionen för att ge dem lite inspiration.

IMG_0639

 

Vad roligt och språkutvecklande det är när man gör saker tillsammans.

Vi bygger hundar from Maria Antonsson on Vimeo.

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Lgr 11, Skolverket 2011, sid 13).  

2 Comments

Filed under Svenska, Teknik

Inspirationen flödar!

Åh, vad härligt inspiration är! I två dagar har inspirationen flödat. Vi skulle glatt kunnat måla alla skolans fönster.

DT VAR RLIT / OLIVER

JAG VIL MÅLA MJT RUMSFUSDÄR FUR DJT ÄR SÅ TÅKIT. / MALIN

 

”I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksfor­mer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 20).  

5 Comments

Filed under Bild, Passagerarna skriver, Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan