Tag Archives: Lgr11

Hemma hos Elvin

DE VA ROLIGT AT ALGOT SAT I MIN LILASYSTERS STOL OCH TRAK VELING.

 

Hemma hos Elvin from Kaptenerna on Vimeo.

 

Eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga när de övar på att återberätta.

Elvin återberättar! from Kaptenerna on Vimeo.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr 11, Skoverket 2011, sid 9).

1 Comment

Filed under Algot, Film, Passagerarna skriver, Svenska

Dela kan man göra på många sätt!

Här är det problemlösning som står i centrum. I en öppen matematikuppgift är alla svar rätt. Tänk vad härligt för självförtroendet!

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”(Lgr 11, Skolverket, 2011, sid 62)

 

Leave a Comment

Filed under Bild, Matematik, Svenska

Let´s dance

Idag hade ett antal elever dans på schemat!

Dans är kul, speciellt djungeldans!

 

Let´s dance from Kaptenerna on Vimeo.

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musice­rande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet”(Lgr11, Skolverket, 2011, sid 10).

1 Comment

Filed under Idrott

Matematik i backen

Hur ska vi lösa problemet med att 10 barn vill åka pulka och att vi bara har 5 pulkor?

I den här matematikuppgiften ligger fokus på hur man själv och kamraterna tänker.

I dialogen blir olika sätt att lösa ett problem tydliga. Att lyckas stärker tilliten till sin egen matematiska förmåga.

Inga rätt eller fel!

Genom att rita lösningen befästs det tänkta.

 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang ”(Lgr11, Skolverket, 2011, sid 62).

3 Comments

Filed under Bild, Matematik

Boksamtal

Vi har fått en bok av anden, Anders i flaskan av Rose Lagercrantz. Boken har vi läst för eleverna vid två tillfällen i mindre grupper. Vi har haft en ”Jag-undrar-” inriktning när vi samtalat om det vi läst. Detta innebär att vi tar reda på vad som gjort störst intryck på eleverna. Under samtalet har vi undvikit att ställa frågan varför eftersom detta kan uppfattas som  utmanande och få eleverna att tro att vi ifrågasätter deras svar.

Frågor som vi fört samtal kring är:

  • Jag undrar om det var något speciellt du gillade i boken?
  • Jag undrar om det var något du inte gillade?
  • Jag undrar om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt?
  • Jag undrar om du kom att tänka på något speciellt?

Genom att samtala om det lästa utvecklar eleverna sin förmåga att kommunicera. I en dialog övar man sig på att lyssna på andra och att uttrycka sina tankar. I boksamtalet ökar läsförståelsen.

Undervisningen ska ”syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra” (Lgr 11, Skolverket, 2011, sid 222).

Leave a Comment

Filed under Svenska