Tag Archives: ljuda

Skriva ”Huller om buller”

 

I den här uppgiften övar eleverna sin begreppsliga förmåga när de skapar nya ord och begrepp genom att kombinera ihop olika ljud.

Leave a Comment

Filed under Svenska, Uncategorized

Hitta bokstavsljudet

Tillsammans med kamrater blir allt mycket lättare och så mycket roligare.
Vi lär av varandra!

Hitta bokstavsljudet from Kaptenerna on Vimeo.

I den här uppgiften övar eleverna sin kommunikativa förmåga, när de samtalar och resonerar med varandra om i vilka ord o-ljudet finns.

2 Comments

Filed under Svenska

Till Pelin

IMG_0736

2 Comments

Filed under Passagerarna skriver, Svenska

Långa ord

Vi vet att ett långt ord har många bokstäver.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Att vara språkligt medveten innebär att man kan bortse från ordens betydelse och istället kan fokusera  på hur språket är uppbyggt.

Då förstår man att ordet orm är kortare än ordet skalbagge.

Genom att sätta ihop flera ord får man ett nytt ord – ordsyntes.

 

I den här uppgiften övar eleverna sin begreppsliga förmåga när de skapar nya ord och begrepp genom att kombinera ihop olika ord.

1 Comment

Filed under Passagerarna skriver, Svenska

Bamse på cirkus.

TED ÅK YA PLA PSLT MÄ 125 BITAR SA OLLE.

VI BYGDE BAMSE Å SIRKÖS SA TED.
image

Leave a Comment

Filed under Matematik, Passagerarna skriver, Svenska

”Öppen” matematikuppgift

10 barn vill åka pulka. Det finns 5 pulkor. 

Hur löser du det?

I den här matematikuppgiften ligger fokus på hur man själv och kamraterna tänker.

I dialogen blir olika sätt att lösa ett problem tydliga. Att lyckas stärker tilliten till sin egen matematiska förmåga.

Inga rätt eller fel!

Genom att rita lösningen befästs det tänkta.

 

Inspiration kan man få när man känner att man lyckas.

 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”(Lgr 11, Skolverket, 2011, sid 62)

Leave a Comment

Filed under Matematik, Passagerarna skriver, Presentationsbank, Svenska

Att få brev ”piggar upp”!

imageimageimage

1 Comment

Filed under Passagerarna skriver, Svenska