Tag Archives: matematik

Vi lägger mönster

När något upprepas efter en bestämd regel kallas det mönster. Vi övar på att skapa mönster efter färg och att förklara vilken regel som mönstret bygger på.

 

1 Comment

Filed under Matematik

Hur många äpplen plockar du?

I öppen matematik är alla lösningar rätt!

Det stärker självförtroendet! 

 

image

 

I den här uppgiften övar eleverna sin:

  • komunikativa förmåga när de samtalar om hur de har tänkt.
  • metakognitiva förmåga när de löser ett problem i ett visst syfte.
  • analysförmåga när de kommer på lösningar och kan förklara och visa hur de tänkt.

Leave a Comment

 

1 Comment

Filed under Bild, Matematik, Passagerarna skriver

Vi sorterar i olika kategorier

Den här matematiska övningen handlar om att urskilja egenskaper och att sortera föremål efter dessa.

 

I den här matematiska övningen får eleverna:

  • sortera och klassificera saker efter färg, form,storlek m.m.
  • resonera och motivera varför sakerna hör ihop, kriterier/regler
  • upptäcka och resonera om kamraternas val av kriterier/regler

3 Comments

Filed under Matematik

Bygga med kapla

Att bygga och konstruera är en viktig del av de yngre elevernas matematikförståelse.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. ” (Lgr11, Skolverket, 2011)

1 Comment

Filed under Matematik

Dela upp talet sju

I den här uppgiften ska eleverna dela upp talet sju. Till sin hjälp så använder de centikuber i olika färger. Efteråt så dokumenterar de uppgiften genom att räkna och färglägga på ett papper.

Leave a Comment

Filed under Matematik

Vi går på femjakt

Var på skolan, i omgivningen, på den egna kroppen stöter vi på talet fem?

Eleverna har använt en IPad för att dokumentera det de har hittat.

 

Leave a Comment

Filed under Matematik

Vi delar upp talet fem

På hur många sätt kan jag dela upp talet fem?

För att skapa ett matematiskt resonemang kring uppgiften får eleverna göra uppgiften två och två.

2 Comments

Filed under Matematik