Tag Archives: matematik

Elevdemokrati

Vi  i klassen har nu gemensamt beslutat, i god demokratisk anda och genom omröstning, vilken signal vi i klassen ska lyssna till då vi går in från rasten. De flesta i klassen röstade på hornet, så i fortsättningen så blir det vår signal.

Skolans mål är att varje elev

 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

  (Lgr 11, Skolverket 2011,sid17)

Leave a Comment

Filed under Allmänt, Passagerarnas tankar, Samhällskunskap

Fler, färre, färst

En underbar dag med matematik ute i skogen!

 • Vilken grupp samlar flest pinnar på två minuter?
 • Vilken grupp får färst?
 • Hur många meter blir gruppens pinnar sammanlagt?

 

I den här matematikuppgiften tränar eleverna sin:

 • kommunikativa förmåga då de samtalar och resonerar med varandra.
 • metakognitiva förmåga när de tillsammans löser problem, reflekterar och avgör vad som är rimligt.
 • analysförmåga när de jämför de olika pinnhögarna.
 • begreppsliga förmåga när de använder sig av matematiska begrepp som fler, färre och färst.

Leave a Comment

Filed under Matematik, Natur

Talet 5 i naturen

Matematik finns överallt t.o.m i naturen.

Visst är det härligt!

Här har eleverna fotat talet 5.

 

 

Leave a Comment

Filed under Matematik, Natur

Leka med (i) maten…..

Får man leka med maten? Visst får man det! Att leka, forska och upptäcka är de yngre elevernas sätt öka sin matematiska förståelse.

I Lgr11 skrivs följande:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder så vad kan vara härligare att få sätta händerna i ett helt lekbord fyllt med ris! Man kan till och med försöka att bli nergrävd!

Grimace

 

6 Comments

Filed under Matematik, Passagerarna skriver

Vi lägger mönster

När något upprepas efter en bestämd regel kallas det mönster. Vi övar på att skapa mönster efter färg och att förklara vilken regel som mönstret bygger på.

 

1 Comment

Filed under Matematik

Hur många äpplen plockar du?

I öppen matematik är alla lösningar rätt!

Det stärker självförtroendet! 

 

image

 

I den här uppgiften övar eleverna sin:

 • komunikativa förmåga när de samtalar om hur de har tänkt.
 • metakognitiva förmåga när de löser ett problem i ett visst syfte.
 • analysförmåga när de kommer på lösningar och kan förklara och visa hur de tänkt.

Leave a Comment

 

1 Comment

Filed under Bild, Matematik, Passagerarna skriver

Vi sorterar i olika kategorier

Den här matematiska övningen handlar om att urskilja egenskaper och att sortera föremål efter dessa.

 

I den här matematiska övningen får eleverna:

 • sortera och klassificera saker efter färg, form,storlek m.m.
 • resonera och motivera varför sakerna hör ihop, kriterier/regler
 • upptäcka och resonera om kamraternas val av kriterier/regler

3 Comments

Filed under Matematik