Tag Archives: matematikförståelse

Vi sorterar i olika kategorier

Den här matematiska övningen handlar om att urskilja egenskaper och att sortera föremål efter dessa.

 

I den här matematiska övningen får eleverna:

  • sortera och klassificera saker efter färg, form,storlek m.m.
  • resonera och motivera varför sakerna hör ihop, kriterier/regler
  • upptäcka och resonera om kamraternas val av kriterier/regler

3 Comments

Filed under Matematik

Vi lägger mönster

Ett mönster är något som återkommer. Eleverna har tränat på att se mönster och att själva skapa dem.

  • Hur ser mitt mönster ut och hur har jag tänkt?
  • Har någon annan gjort på samma sätt?
  • Har någon tänkt på ett annat sätt?
  • Vi jämför våra mönster. Några mönster är lagda efter efter samma regel. 

 

  • Vi förklarar för varandra. Så här tänkte jag!

Leave a Comment

Filed under Matematik

Matematik i jultid

Matematik är så roligt!

Lägg upp 25 russin på brickan.

IMG_0563

 

Tjuvtitta inte!

Hur många russin fick du?

Fick du fler russin än din kompis?

Vem fick färst?

När du inte vill leka längre så dela upp russinen med dina kompisar.

I lekens form befästs matematiska begrepp och förståelsen för matematik.

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 62).

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 62).

1 Comment

Filed under Matematik, Presentationsbank