Tag Archives: matematiska begrepp

Invigning av tunneln

Idag har vi ”åkt” tunneln genom Hallandsåsen.

Tåget hade elva vagnar och det gällde att ha koll på vilken vagn man skulle sitta i.

I den här matematikövning övar vi på ordningstalen. Första andra, tredje, fjärde o.s.v.

1 Comment

Filed under Matematik

Matematik

Kunskap kan vara att dubblera ett recept.

Det är viktigt att tydliggöra för eleverna när vi har matematik och vad det är vi övar på.

Under det första momentet övar vi främst på begreppet dubbelt.

 

 

Eleverna räknar chokladbollarna flera gånger för att komma fram till hur många det sannolikt är på brickorna.

 

 

Genom att förflytta chokladbollar från den bricka där det finns flest till den där det är färst kan vi få lika många på de båda brickorna  (talraden synliggörs).

Är det en mer på en bricka så  har eleverna beslutat att ge den till Kine.

 

 

Att i mindre grupper få reflektera över hur de ska dela upp chokladbollarna ger en kognitiv utmaning.

 

”Matematik” är gott!

 

 

Förmågorna som övas under denna matematiklektion är:

  • kommunikativ förmåga
  • analysförmåga
  • metakognitiv förmåga
  • begreppslig förmåga

6 Comments

Filed under Matematik, Presentation, Presentationsbank