Tag Archives: mönster

Mönster är matematik

Att skapa ett mönster är matematik.

Först fick eleverna bygga ett eget mönster.

Därefter byggde Bodil ett mönster och ritade och förklarade hur hon tänkt och vilket som var delen i hennes mönster.

Delen är den sekvens i mönstret som upprepas.

Efter genomgången var det elevernas tur att skapa nya mönster och dokumentera sitt tänk.

1 Comment

Filed under Matematik

Vi lägger mönster

När något upprepas efter en bestämd regel kallas det mönster. Vi övar på att skapa mönster efter färg och att förklara vilken regel som mönstret bygger på.

 

1 Comment

Filed under Matematik

Kapsylmatte

Lust och nyfikenhet är en bra grund för att öka elevernas förmågor. Därför spinner vi ofta vidare på deras intresse och frågeställningar i vår verksamhet.

Kapsylmatte började med deras intresse av att sortera vår kapsylsamling och plötsligt så fanns frågan….Hur många olika kapsyler har vi?

Här gällde det att se skillnader i mönster och färger. Inte alltid lätt!

Hmm…… har vi den här måntro?

1 platta med 25 kapsyler!

4 plattor är det samma som 100 kapsyler!

OJ! Då är ju 8 plattor det samma som 200 kapsyler!

HJÄLP OSS ATT SAMLA FLER!!!

 

Leave a Comment

Filed under Matematik, Uncategorized

Vi lägger mönster

Ett mönster är något som återkommer. Eleverna har tränat på att se mönster och att själva skapa dem.

  • Hur ser mitt mönster ut och hur har jag tänkt?
  • Har någon annan gjort på samma sätt?
  • Har någon tänkt på ett annat sätt?
  • Vi jämför våra mönster. Några mönster är lagda efter efter samma regel. 

 

  • Vi förklarar för varandra. Så här tänkte jag!

Leave a Comment

Filed under Matematik

Vi ser mönster i vardagen.

Idag har alla eleverna letat och fotograferat mönster i vardagen. Om vi ser oss omkring upptäcker vi hur många mönster som finns i vår närhet.

Kunskap kan vara att kunna upptäcka mönster.
Continue reading

1 Comment

Filed under Matematik, Passagerarna skriver

Vi bygger mönster.

 

Matematik

Då barn upptäcker mönster och former lägger de en grund för förståelsen av geometriska begrepp. Former och geometrisk begrepp handlar i grunden om att kunna urskilja likheter och skillnader.

 

Kunskap kan vara att kunna göra ett mönster.

 

Mönster from Bodil Jennerlid on Vimeo.

MIT MÖNSTER ÄR GULDIT RÖT BLÅT SA FILIPPA

JA TÄNTE TA RÖD BRUN Å GRÖN Å SN FOTSATÄ JA SA ELLA

BODIL JELT MEJ LITE DE VA INTE MYKE SA NELLIE.S

JA VILE HA  BRUR ÅK KULD SA OLLE

MÖNSTR   A  OLIKA GRÖN RÅSA IGN SA   MELVIN

JA LAGD BLÅ A GULD SA LOVE

FANTA ÅK RÖT JILAR JA SA MALIN

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 63).

 

 

Leave a Comment

Filed under Matematik, Passagerarna skriver, Uncategorized