Tag Archives: ordningstal

Ordning på tåget

Ordningstal är inte det lättaste att lära och det behöver vi ta alla tillfällen till att öva.

Med leken som motor blir det ett lustfyllt lärande.

Den här gången kom inte alla med på tåget, men det går alltid fler tåg.

Ordning på tåget from Kaptenerna on Vimeo.

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 9).

1 Comment

Filed under Film, Matematik

Invigning av tunneln

Idag har vi ”åkt” tunneln genom Hallandsåsen.

Tåget hade elva vagnar och det gällde att ha koll på vilken vagn man skulle sitta i.

I den här matematikövning övar vi på ordningstalen. Första andra, tredje, fjärde o.s.v.

1 Comment

Filed under Matematik