Tag Archives: respons

Berättelser om pirater

Eleverna har skrivit berättelser tillsammans i grupp. Därefter har de fått ge och ta respons på sina texter. Med hjälp av respons gör du dina texter både tydligare och innehållsrikare.

Piraternas äventyr 

Författare: Märta, Karla, Stina, Olivia S, Ella

                                                        Den skadade piraten

Författare: Toka, Arvid, Fritjof, Dessie

Piratäventyret

Författare: Olle, Casper, Nicole, Filippa

Piraten på skattjakt

Författare: Andrea, Ingrid, Olivia:G, Edit

Det gyllene skeppet

Författare: Ken, Adam, Ersin, Josef

Den försvunna katten

Författare: William, Elis, Nova,Rut

Undervisningen ska ”syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra” (Lgr 11, Skolverket, 2011, sid 222).

3 Comments

Filed under Bild, Svenska