Tag Archives: samarbete

Vår första idrottslektion

Första gången med ombyte och dusch. Så roligt det var att äntligen få ha lite idrott.

Vi nästan flyger from Kaptenerna on Vimeo.

 

4 Comments

Filed under Idrott

Final i Minimello

Nu är det dags för final. Stämningen är så tät att man kan skära den med kniv. Alla nerver är i dallring. Publiken, ettor och tvåor, sitter samlade med ballonger, hejarramsor och popcorn. Är artisterna klara? Är publiken klara?                                                                   Wooden Guitar

Nuuuuuuuuu kööööör viiiiiiiii!!!!

 

Bidrag nr 1

                                                             Elvin, Adam.L-O och Albin

Bidrag nummer 2

                                                             Milton

Bidrag nummer 3

                                                            Aisha och Cornelia

Bidrag nummer 4

                                                            Ossian                                       

Bidrag nummer 5

Tilde och Hanna

DollyStyle from Kaptenerna on Vimeo.

Bidrag nummer 6

Adam, Ruben och Axel

FO&O from Kaptenerna on Vimeo.

Bidrag nummer 7

                                                             Vera

Bidrag nummer 8

                                                             

Bidrag nummer 9

                                                            Maja

Bidrag nummer 10

Theo och Abbe

Roadtrip from Kaptenerna on Vimeo.

Bidrag nummer 11

Bidrag nummer 12

                                                            Adelaide, Kalle och Vidar

 Bidrag nummer 13

 

Minimello 2017 from Kaptenerna on Vimeo.

Owe och Algot

7 Comments

Filed under Algot, Bild, Film, Musik, Svenska

Trafikskola på Skutan F-3

När man samarbetar så måste man kunna lita på varandra. I den här leken gäller det att styra sin kompis rätt så det inte sker en krock.

Leave a Comment

Filed under Samhällskunskap

Trossen gömmer sig

Nu är Trossen orolig att bli tillfångatagen. Den elaka Anne Bonney vill ju ha en katt. Men modig som han är så lyckas han förmedla  en ny ”läxa” till oss med förhoppning om att  han snart  kan ge oss nästa del av skattkartan.

Leave a Comment

Filed under Film, Fripassagerarna, Pirater, Svenska

Inspirationen flödar!

Åh, vad härligt inspiration är! I två dagar har inspirationen flödat. Vi skulle glatt kunnat måla alla skolans fönster.

DT VAR RLIT / OLIVER

JAG VIL MÅLA MJT RUMSFUSDÄR FUR DJT ÄR SÅ TÅKIT. / MALIN

 

”I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksfor­mer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 20).  

5 Comments

Filed under Bild, Passagerarna skriver, Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan

Matematik

Kunskap kan vara att dubblera ett recept.

Det är viktigt att tydliggöra för eleverna när vi har matematik och vad det är vi övar på.

Under det första momentet övar vi främst på begreppet dubbelt.

 

 

Eleverna räknar chokladbollarna flera gånger för att komma fram till hur många det sannolikt är på brickorna.

 

 

Genom att förflytta chokladbollar från den bricka där det finns flest till den där det är färst kan vi få lika många på de båda brickorna  (talraden synliggörs).

Är det en mer på en bricka så  har eleverna beslutat att ge den till Kine.

 

 

Att i mindre grupper få reflektera över hur de ska dela upp chokladbollarna ger en kognitiv utmaning.

 

”Matematik” är gott!

 

 

Förmågorna som övas under denna matematiklektion är:

  • kommunikativ förmåga
  • analysförmåga
  • metakognitiv förmåga
  • begreppslig förmåga

6 Comments

Filed under Matematik, Presentation, Presentationsbank

Till Malin

 Kunskap om bokstävernas ljud gör att man kan skriva ett brev.

IMG_0439

 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Lgr 11, Skolverket 2011, sid 222).

 

 

Leave a Comment

Filed under Passagerarna skriver, Presentationsbank, Svenska