Tag Archives: samarbete

Vi bygger mönster.

 

Matematik

Då barn upptäcker mönster och former lägger de en grund för förståelsen av geometriska begrepp. Former och geometrisk begrepp handlar i grunden om att kunna urskilja likheter och skillnader.

 

Kunskap kan vara att kunna göra ett mönster.

 

Mönster from Bodil Jennerlid on Vimeo.

MIT MÖNSTER ÄR GULDIT RÖT BLÅT SA FILIPPA

JA TÄNTE TA RÖD BRUN Å GRÖN Å SN FOTSATÄ JA SA ELLA

BODIL JELT MEJ LITE DE VA INTE MYKE SA NELLIE.S

JA VILE HA  BRUR ÅK KULD SA OLLE

MÖNSTR   A  OLIKA GRÖN RÅSA IGN SA   MELVIN

JA LAGD BLÅ A GULD SA LOVE

FANTA ÅK RÖT JILAR JA SA MALIN

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 63).

 

 

Leave a Comment

Filed under Matematik, Passagerarna skriver, Uncategorized

Matematik finns i allt!

En lustfylld samverkansövning.

Vad kul det är att göra girlanger tillsammans.

Vad blir 10 +10+10+10+10…….Hur mycket blir det om vi sätter ihop allas och adderar?

Vi undrar hur långt sträcker sig denna jättelånga girlang?

IMG_0356

I den här uppgiften utvecklar eleverna sin:

  • kommunikativa förmåga genom att samtala och resonera med varandra. De övar sig på att argumentera och förklara så att andra förstår.
  • metakognitiva förmåga när de funderar på vad som är rimligt när de samtalar om hur långt girlangen kommer räcka.

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang ”(Lgr 11, Skolverket 2011, sid 62).

 

Leave a Comment

Filed under Matematik

Anden ger oss uppdrag!

Äntligen ett livstecken från anden!

En morgon stod väskan på golvet och inuti fanns ett hoprullat brev och ett stort svart kuvert. Vi kan avslöja att vi lyckades med uppdraget.

I det här uppdraget utvecklar eleverna:

  • sin metakognitiva förmåga genom att lösa problem anpassat till ett visst syfte.
  • sin kommunikativa förmåga genom att samtala, resonera och diskutera med varandra.
  • sin analysförmåga genom att komma på lösningar.

 

1 Comment

Filed under Svenska, Vision 2025 / Anden i flaskan

I byggrummet

Hej dena laboranten har jag jort tilsamans med Måns och Elliott.

Helsningar Valter

3 Comments

Filed under Matematik, Passagerarna skriver, Teknik

Längdövning

Idag har alla eleverna blivit indelade i två grupper. Uppgiften var att ställa sig i längdordning. De matematiska begreppen som eleverna lär under den här övningen är  längst och kortast. Uppgiften bygger också på samarbete och är språkutvecklande eftersom diskusionerna dem sins emellan är avgörande för var i ledet de kommer.

2 Comments

Filed under Matematik