Tag Archives: samarbetsuppgift

Vår första idrottslektion

Första gången med ombyte och dusch. Så roligt det var att äntligen få ha lite idrott.

Vi nästan flyger from Kaptenerna on Vimeo.

 

4 Comments

Filed under Idrott

Trafikskola på Skutan F-3

När man samarbetar så måste man kunna lita på varandra. I den här leken gäller det att styra sin kompis rätt så det inte sker en krock.

Leave a Comment

Filed under Samhällskunskap

Bygga med kapla

Att bygga och konstruera är en viktig del av de yngre elevernas matematikförståelse.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. ” (Lgr11, Skolverket, 2011)

1 Comment

Filed under Matematik

Slottsbygget

VI SAMARBTA NÄR VI BIGD SA STELLA.

VI SAMARBETADE MÄD TRAPAN SA JUNIS.

DET VAR SVÅRT AT BIGA DEN SA ELLA.

image

Leave a Comment

Filed under Allmänt, Passagerarna skriver

Första läxan

Nasti behövde hjälp med att bilda nya ord med bokstäverna i ordet RYMDEN.

Vi övade först med bokstäverna i våra namn.

 

Leave a Comment

Filed under Allmänt, Svenska

Det abstrakta blev konkret

Plötsligt blev det abstrakta konkret.

 

En snöig dag på skolan. Två elever hade med sig pulka men alla elever ville åka.

Hur löste eleverna detta?

Det abstrakta blev konkret from Kaptenerna on Vimeo.

1 Comment

Filed under Matematik

Höstmatematik

Tillsammans med en kamrat fick eleverna öva antalsbegreppen 1-6 när de gjorde matematikuppgifter i naturen.

Höstmatematik-Stor from Kaptenerna on Vimeo.

I den här uppgiften övar eleverna:

  • Kommunikativ förmåga genom att redovisa, samtala och resonera med varandra.
  • Analysförmåga genom att komma på lösningar.
  • Begreppsliga förmåga när de förstår vad ord och begrepp betyder och hur ord och begrepp hänger ihop.

9 Comments

Filed under Matematik, Natur