Tag Archives: skapande

Skapande verkstad

I ateljén var bordet uppdukat med många olika material. Med julen som tema har barnen skapat utifrån sina egna tankar och kreativiteten flödade. 

 

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Fönstret i fokus

 

Ett vackert fönster som strilar solens strålar.

Elevernas koncentration var på topp!

Leave a Comment

Filed under Bild

Återberätta med lera

Med stor energi och glädje skapade våra elever hela Hackebackeskogen i lera. Till sin hjälp hade de sina fina bilder som de ritat.

I en estetisk lärprocess används alla sinnen! Man gör om kunskapen till sin egen genom att aktivt bearbeta den. Ett lärande som är lustfyllt och djupgående.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lgr11, Skolverket, 2011, sid 11).

Leave a Comment

Filed under Bild

Julpyssel

Julpyssel 2014 from Kaptenerna on Vimeo.

1 Comment

Filed under Bild

På väg mot vintersömn…

IMG_0469

5 Comments

Filed under Bild

Inspiration på Komedianten.

Vi gör allt vi kan för att hjälpa vår ande att förstå vad inspiration innebär. Eftersom vi själva kände att vi blev inspirerade av vårt besök i Konsthallen så hyser vi gott hopp om att kunna inspirera anden till nya tankar. Se på filmen och bilderna och bli inspirerad du med.

Inspiration på Komedianten from Bodil Jennerlid on Vimeo.

Leave a Comment

Filed under Bild, Vision 2025 / Anden i flaskan