Tag Archives: Trönninge skola

1skeppkommerlastat är i hamn!

Skepp ohoj!

Den 30 oktober 2012 sjösattes 1skeppkommerlast och nu efter sex års seglats på detta skolskepp har vi ankrat upp vid kajen.

Det har varit många härliga år med våra fina passagerare (elever) som har mönstrat på när höstterminen startat.

Vi vill tacka alla föräldrar som gett oss vind i seglen med er support och ert stora engagemang.

 

Trossen har blivit domare på raskatternas årliga kattutställning eftersom han vet allt om hur en fin katt ska uppföra sig.

Skeppsråttan har blivit stadsråtta och flyttat in på Stadt för där finns det god mat. Svansen har fortfarande inte vuxit ut.

Apan Algot har blivit lärare för spökklassen i Trönninge Skola. I den klassen går det hittills två elever, Lilla grå och Lilla röd. Eller är det fler?

Fideli sprider sitt älv-stoft  i gryningen när gräset är fuktigt av dagg. 

Anne Bonney är fortfarande lika bortskämd och hon har fått ett eget husdjur, en papegoja av sin pappa. 

Piratkaptenen är trött på att röva och har nu bestämt sig för att omskola sig.

Piraterna kan man ibland tycka sig se när dimman över havet lättar. Vem vet kanske hissar de Jolly Roger på ännu en skola.

Pelle Svanslös mönstrade aldrig på eftersom han har dåligt balanssinne.

Anden i flaskan är fortfarande en fri själ och han sover aldrig mer i en flaska.

Nasti svävar någonstans i universum och vem vet, kanske han är kapten på en rymdfärja.

Kölsvinet har valt att stanna kvar på skeppet för det är den bästa platsen att tryna på.

Vision 2025 var vi med och sjösatte!

 

 

Alla härliga minnen tar vi med oss i våra hjärtan.

Maria och Bodil

 

1 Comment

Filed under Äggtema, Algot, Allmänt, Fripassagerarna, Pedagogtips, Pirater, TEMASTART!, Uncategorized, Vision 2025 / Anden i flaskan

Bästa vänner 2018

Ett läsår går fort när man har många vänner!

Bästa vänner!

 

2 Comments

Filed under Bild

Vi skapar berättelser.

Vi har i grupp jobbat med berättelser. Varje grupp har skapat en berättelse utifrån karaktär, miljö, problem och lösning.

När berättelsen är klar har de fått respons av en annan grupp och sedan förbättrat sin egen text.

Till varje del i berättelsen har eleverna ritat en bild som återger textens innehåll. 

I filmerna har de fortsatt med att återge sin text i berättande form.

 

1 Comment

Filed under Svenska

Programmering

Vi har fått besök av skolans IT- pedagog och prövat på programmering. 

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Skapande svenska

Vi har under en längre tid arbetat med att bygga upp förståelsen till hur en berättelse är uppbyggd. Detta har vi gjort genom att läsa böcker och därefter ställa frågorna:

  • Vilka var karaktärena i boken?
  • I vilken miljö utspelade sig händelsen?
  • Vilket var problemet i boken?
  • Hur löstes problemet?

 

Detta gör vi för att eleverna ska utveckla sin ”förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer (Lgr11, Skolverket, 2011, sid. 222)

 

Eleverna har i en liten grupp med hjälp av en pedagog fått skapa en berättelse. En annan grupp med elever har sedan lyssnat på berättelsen och ställt frågor på det som de inte förstått eller vill veta mer om. Här övar sig eleverna på att ge elevrespons.

 

 

Därefter har de som skrivit berättelsen fått bygga vidare på sin text genom att besvara responsgruppens undringar.

 

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar” (Lgr11, Skolverket, 2011, sid 22)

 

För att skapa lustfyllt och kreativt lärande har vi arbetat tematiskt genom att väva in svenskan i skapandet.

 

När vi har varit i skogen på utflykt har vi kunnat se att eleverna visar ett intresse för insekter och djur. De lyfter på stenar och letar under grenar som ligger på marken för att se om de ser något som rör sig. 

Därför blev djur och insekter vår ingång i temat. Eleverna fick välja en insekt eller ett djur som de skulle skapa i lera. Djuret eller insekten skulle sedan vara en av karaktärerna i sagan som skrevs tillsammans i en liten grupp.

 

Vi använde oss av en iPad för att hitta en bild. Eleven ljudade och skrev djuret eller insektens namn i sökrutan.

 

 

När de hittat den bild som de villa ha fick de i uppgift att titta på bilden och se vilka färger och mönster de kunde se. Därefter fick de i uppgift att hämta och blanda de färger som de såg på bilden och måla sin insekt eller sitt djur i de färger som de såg på bilden. 

 

 Vi gick på utflykt till skogen och samlade naturmaterial som vi tog med oss till skolan. 

 

 

 

Tillsammans i sin berättelsegrupp har eleverna skapat ett landskap till sina djur och insekter. Landskapet är utformat så som det är i deras egna berättelser.

 

 

Eleverna fick hjälpas åt med att beskriva och koppla sitt skapande till den upplästa berättelsen.

 

 

Berättelser

 

 

Landskap

 

 

Utställning

 

Klassrummet förvandlades till en utställningen Skapande svenska. Föräldrar, elever och personal på skolan kom och tittade på vår utställning.

 

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Svenska

Idrott

Terränglöpning och fruktstund i vårt härliga närområde!

Leave a Comment

Filed under Idrott

Reflektioner om våren

Att eleverna lär sig använda digitala verktyg är ett av målen i vår läroplan.

Med en kompis har eleverna fått fotografera vårtecken.

Till varje bild har de sedan talat in vad de sett och skapat ett eget bildspel.

 

 

1 Comment

Filed under Svenska