Tag Archives: värdegrundsarbete

Värdegrundsarbete i advent

Nu inleder vi advent med fokus på värdegrunden.

Läsförståelse kan vara så mycket mer än att läsa i en bok.  Våra barn ingår i ett multimodalt samhälle där kommunikation i allt högre grad sker via bild, text, ljud och musik och då är det viktigt att möta barnen i deras verklighet.

Genom att koppla lärandet till adventskalendern Pelle Svanslös kommer vi tillsammans med eleverna tolka avsnitten och diskutera dem utifrån ett värdegrundsperspektiv.

 

 

Leave a Comment

Filed under Svenska, Värdegrundsarbete